Факультет видавничо-поліграфічної, інформаційної технології

Історія створення кафедри технології поліграфічного виробництва розпочинається у 1946 році, сьогодні факультет видавничо-поліграфічної, інформаційної технології є потужним структурним підрозділом академії, який готує своїх випускників до активної професійної діяльності в ринкових умовах. Факультет успішно організовує освітню, наукову і міжнародну діяльність. Зараз на факультеті навчаються 800 студентів. Їхнє навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. Студенти отримують усі необхідні знання про сучасні досягнення та світові тенденції розвитку засобів відтворення та збереження інформації у передових країнах світу, знають можливості видавничо-поліграфічних програм, параметри і режими процесів, конструкції та приладне наповнення видавничо-поліграфічної техніки, мають хороші знання з усіх фундаментальних дисциплін і навики роботи з комп’ютерною технікою. Вони вміють організовувати оптимальний видавничо-поліграфічний процес, правильно вирішувати організаційні питання, розробляти та впроваджувати заходи з охорони праці й техніки безпеки.

Реалізація такого навчання на факультеті забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом кафедр. До складу факультету сьогодні належать: кафедра технології додрукарських процесів (зав. кафедри проф. С. М. Гунько), кафедра друкованих видань і паковань (зав. кафедри проф. С. Ф. Гавенко), кафедра поліграфічного матеріалознавства і хімії (зав. кафедри проф. В. В. Шибанов), кафедра інформаційних мультимедійних технологій (зав. кафедри проф. В. М. Сеньківський), кафедра графіки і дизайну друкованих видань (зав. кафедри доцент В. В. Стасенко), кафедра охорони праці і екології (зав. кафедри проф. Р. І. Мервінський) та кафедри прикладної математики та комп’ютерних інформаційних систем (зав. кафедри доцент Й. З. Піскозуб). Кафедри факультету мають сучасне поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку, найновіше програмне забезпечення, доступ до Інтернету. При факультеті працює студентське наукове бюро, навчально-демонстраційний центр фірми «Гейдельберг». Навчання на факультеті здійснюється за трьома напрямами: «Видавничо-поліграфічна справа», «Дизайн» та «Образотворче мистецтво», а це 7 спеціальностей.

Спеціальність «Технологія друкованих видань». Випускників готують до роботи на підприємствах поліграфічної, хімічної, пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана із виготовленням поліграфічної продукції. Вони працюють на посадах інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників цехів, молодших наукових співробітників, менеджерів з маркетингу, головних технологів, а також адаптовані до таких видів професійної діяльності, як менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці, інженер з метрології.

Спеціальність «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань». Випускників готують до роботи на підприємствах пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням поліграфічної продукції. Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників цехів, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, менеджерів з маркетингу, головних технологів. Спеціалісти цього фаху можуть організовувати та забезпечувати роботу дільниць, цехів, здійснювати проектування та розробку технологічних процесів виготовлення паковань, виконувати наукові та технологічні дослідження, вони адаптовані до таких видів діяльності, як менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці та інженер з метрології.

Спеціальність «Комп’ютеризо­вані технології та системи видав­ничо-поліграфічних виробництв». Основними об’єктами професійної діяль­ності випускників цієї спеціальності є видавничо-поліграфічні технології, комп’ютерні програми та системи опрацювання текстової, графічної інформації для її збереження та розповсюдження в друкованому чи електронному вигляді. Фахівці можуть працювати у видавництвах, друкарнях, графічних студіях, рек­ламних агенціях, бібліотеках, науково-дослідних організаціях, керівниками підрозділів видавничо-поліграфічних структур, технологами відділів тощо.

Спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань». Електронні видання стали окремим видом видавничої діяльності. Вони завою­вали популярність в усьому світі, бо мають певні переваги над друкованими і у виготовленні, і в розповсюдженні (через Інтер­нет, через тиражування на цифрових носіях, у вигляді електронних книжок), дозволяють оперативно опублікувати інформацію і швидко надати її читачеві. Випускники спеціальності працюють у видавництвах, дизайн-студіях, рекламних агенціях, бібліотеках, навчальних та наукових організаціях, де використовують сучасні інформаційні технології та розробляють нові комп’ютерні технології для електронного мультимедійного видавництва. Вони можуть працювати на посадах інженера-технолога електронного виробництва, WEB-майстра, інженера-технолога видавничо-поліграфічної галузі, інженера-технолога дизайн-студії, графічного бюро, комп’ютерної видавничої дільниці; бути працівниками науково-дослідних установ і підрозділів.

Спеціальність   «Матеріалознавство видавничо-поліграфічних виробництв». Випускники спеціальності працюють у структурах з розповсюдження, експертизи матеріалів, у фірмах-виробниках; здебільшого на керівних посадах, менеджерами та експертами.

Навчальний план цієї спеціальності вирізняється збільшеною часткою дисциплін хімічного спрямування, передбачає детальне ознайомлення з сучасними методиками визначення властивостей матеріалів, технологічними процесами виготовлення паперу, фарби, магнітних і оптичних носіїв інформації, фоторезистів та багатьох інших поліграфічних матеріалів.

Спеціальність «Дизайн». Випускники спеціальності здатні здійснювати ілюстрування, виконувати шрифтове наповнення і дизайн електрон­них, друкованих видань та паковань. Вони можуть працювати на посаді дизайнера видавництва, дизайнера комп’ютерної графіки, арт-директора студії, художника-аніматора, фотохудожника. Випускова кафедра книжкової графіки та дизайну друкованої продукції діють майстерні рисунку, живопису та естампу, фотоанімаційна та реставраційна лабораторії.

Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Випускники спеціальності володіють знаннями і навичками у галузі образотворчого мистецтва, можуть працювати митцями та аніматорами культури. Випускник працевлаштовуються у різноманістних культурних центрах і інституціях, освітніх закладах, ЗМІ, рекламній сфері. На випусковій кафедрі книжкової графіки та дизайну друкованої продукції діють майстерні рисунку, живопису та естампу, фотоанімаційна та реставраційна лабораторії.